Битумни хидроизолации на покриви, основи, фундаменти.

Битумни хидроизолации на покриви, основи, фундаменти.    Битумните мембрани са най-разпространения начин за хидроизолация на плоски неизползваеми покриви на промишлени и обществени сгради, жилищни блокове и кооперации. Също така намират широко приложение в хидроизолацията на подземни съоръжения, като фундаменти и основи на сгради, подземна инфраструктура и тунели. Използват се и като монтажни елементи, така наречените битумни керемиди, които поради голямото разнообразие на цветове и форми придават уникален и красив вид на всеки покрив. Съществено значение за широката им употреба има и лесният монтаж и голямата пластичност, което ги прави удобно решение за всякакви нестандартни и разчупени покриви. Рус-Булстрой ЕООД има богат опит с монтажа на битумни мембрани. През годините имаме монтирани стотици хиляди квадратни метра битумни мембрани от всички видове върху покриви на промишлени обекти, жилищни входове, обществени сгради и други. Работим с всички видове материали на пазара. 

 

    Дейности: Битумни хидроизолации на покриви, основи, фундаменти.

- Безпрахово сваляне на филц и извозване до сметище със собствен транспорт.

- Демонтаж на съществуващи обшивки от ламарина.

- Демонтаж на улуци и водосточни тръби.

- Почистване и измиване на покривна плоча.

- Изкърпване на компрометирани места по съществуваща хидроизолация. Полагане на битумна мембрана

- Почистване или монтаж на нови воронки. 

- Полагане на топлоизолация.

- Полагане на замазка за наклони при нужда. Битумни хидроизолации на покриви, основи, фундаменти.

- Полагане на битумен грунд.

- Монтаж на пароизолационна мембрана.

- Монтаж на първи пласт хидроизолационна мембрана без посипка.

- Монтаж на втори пласт хидроизолационна мембрана с посипка.

- Монтаж на съществуващи или нови обшивки от ламарина.

- Монтаж на съществуващи или нови улуци и водосточни тръби.

- Почистване на обекта и извозване на строителни отпадъци.